Enter your keyword

BTW

Btw in de zorgsector vanaf 01/01/2022

Naar aanleiding van de circulaire 2021/C/114 d.d. 20/12/2021 zal de btw vrijstelling voor bepaalde (para)medische beroepen grondig worden gewijzigd.┬á Vanaf 01 januari 2022 zijn alle vormen van medische verzorging zonder therapeutisch doel onderworpen aan btw, ook als ze verstrekt worden door een gereglementeerde medische of paramedische beroepsbeoefenaar. Enkel therapeutische behandelingen en ingrepen blijven nog van… Read more

Pro-Deodiensten tegen 21 % vanaf 01/04/2017 (inwerkingtreding uitgesteld naar 01/09/2017)

In een arrest van het Hof van Justitie van 28 juli 2016 werd beslist om de pro Deodiensten die door advocaten in het kader van de tweedelijnsbijstand worden verstrekt alsook de door de gerechtsdeurwaarders verrichte pro Deodiensten in het kader van de rechtsbijstand, met ingang van 01 april 2017 te onderwerpen aan het btw-tarief van… Read more

BTW administratie publiceert circulaire over toepassing BTW op esthetische ingrepen

De btw administratie publiceert haar commentaar op de nieuwe btw regeling op esthetische ingrepen in de ET beslissing nr. 127.710 van 22 maart 2016. Hierin wordt ingegaan op de vaststelling van de maatstaf van heffing, de belastbare handeling, de onderworpen personen, het recht op aftrek, herzieningen, recht op aftrek van historische btw en de btw… Read more