Enter your keyword

Boekhouding en accountancy

BOEKHOUDING & ACCOUNTANCY

Het voeren van een correcte boekhouding is vandaag geen evidentie. De fiscale regelgeving is de voorbije jaren almaar complexer en strenger geworden. Als zelfstandig ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep hebt u nood aan een expert die u bijstaat bij het nakomen van alle administratieve en wettelijke verplichtingen.

Bij Boekhoudkantoor Borghgraef Mark bvba vindt u de expertise die u zoekt. Van het verwerken van uw boekhoudkundige stukken en het indienen van uw btw-aangiften, tot het opstellen van uw jaarrekening. Een analyse en bespreking van de resultaten maken deel uit van de nauwgezette opvolging van uw activiteiten als zelfstandig ondernemer.

In elke fase van uw beroepscarrière kunt u bij Boekhoudkantoor Borghgraef Mark bvba rekenen op een persoonlijke begeleiding. Het ligt voor de hand dat uw boekhouding behartigd wordt door een vaste dossierbeheerder bij wie u met al uw vragen terecht kunt.