Enter your keyword

Fiscale kalender

FISCALE KALENDER 2016

Klik op een van de maanden om uw boekhoudkundige plichten te bekijken.

01 januari

Boekhouding – Vennootschapsrecht:

Inventarisopname

 

05 januari

RSZ:

Voorschotten betalen

 

15 januari

Bedrijfsvoorheffing:

Kwartaalaangevers : aangifte saldo 4e kwartaal vorig boekjaar verzenden en betalen

Maandaangevers : aangifte december verzenden en betalen

 

20 januari

BTW:

Btw aangifte maand december of het 4e kwartaal

Maandaangevers :  aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van december betalen.

Kwartaalaangevers :  aangifte en verschuldigde btw voor de verrichtingen van de het 4e kwartaal betalen.

Maand- of kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen + eventueel intrastat-aangifte

 

30 januari

RSZ:

saldo 4e kwartaal betalen.

05 februari

RSZ:

Voorschotten betalen

 

15 februari

Bedrijfsvoorheffing:

Maandaangevers : aangifte januari verzenden en betalen

 

20 februari

BTW:

Maandaangevers :  aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van januari betalen.

Kwartaalaangevers :  1e voorschot van het  1e kwartaal betalen.

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen + eventueel intrastat-aangifte

05 maart

RSZ:

Voorschotten betalen

 

15 maart

Bedrijfsvoorheffing:

Maandaangevers : aangifte februari verzenden en betalen

 

20 maart

BTW:

Maandaangevers :  aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van februari betalen.

Kwartaalaangevers :  2e voorschot van het  1e kwartaal betalen.

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen + eventueel intrastat-aangifte

 

31 maart

BTW:

Jaarlijkse btw klantenlisting verzenden

Andere:

Betaling sociale bijdrage zelfstandigen 1e kwartaal

05 april

RSZ:

Voorschotten betalen

 

10 april 

Voorafbetalingen:

1e voorafbetaling belastingen

 

15 april

Bedrijfsvoorheffing:

Kwartaalaangevers : aangifte 1e kwartaal verzenden en betalen

Maandaangevers : aangifte maart verzenden en betalen

 

20 april

BTW:

Btw aangifte maand maart of het 1e kwartaal

Maandaangevers :  aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van maart betalen.

Kwartaalaangevers :  aangifte en verschuldigde btw voor de verrichtingen van de het 1e kwartaal betalen.

Maand- of kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen + eventueel intrastat-aangifte

 

30 april

RSZ:

saldo 1e kwartaal betalen.

05 mei

RSZ:

Voorschotten betalen

 

15 mei

Bedrijfsvoorheffing:

Maandaangevers : aangifte april verzenden en betalen

 

20 mei

BTW:

Maandaangevers :  aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van april betalen.

Kwartaalaangevers :  1e voorschot van het  2e kwartaal betalen.

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen + eventueel intrastat-aangifte

05 juni

RSZ:

Voorschotten betalen

 

15 juni

Bedrijfsvoorheffing:

Maandaangevers : aangifte mei verzenden en betalen

 

20 juni

BTW:

Maandaangevers :  aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van mei betalen.

Kwartaalaangevers :  2e voorschot van het  2e kwartaal betalen.

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen + eventueel intrastat-aangifte

 

30 juni

Andere:

Commissies, makelaarslonen enz., waarop de BV niet wordt ingehouden: indiening fiche 281.50 en de samenvattende opgave 325.50.

Betaling sociale bijdrage zelfstandigen 2e kwartaal

01 juli

BTW:

Automatische overgang naar vrijstellingsregeling indien omzet in het voorgaande jaar onder de drempel van EUR 25.000,00 gedaald is, behoudens verzaking van de vrijstelling voor 01 juni.

 

05 juli

RSZ:

Voorschotten betalen

 

10 juli

Voorafbetalingen:

2e voorafbetaling belastingen

 

15 juli

Bedrijfsvoorheffing:

Kwartaalaangevers : aangifte 2e kwartaal verzenden en betalen

Maandaangevers : aangifte juni verzenden en betalen

 

20 juli

BTW:

Btw aangifte maand juni of het 2e kwartaal

Maandaangevers :  aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van juni betalen.

Kwartaalaangevers :  aangifte en verschuldigde btw voor de verrichtingen van de het 2e kwartaal betalen.

Maand- of kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen + eventueel intrastat-aangifte

 

30 juli

RSZ:

saldo 2e kwartaal betalen.

05 augustus

RSZ:

Voorschotten betalen

 

10 augustus

Zomerfaciliteiten BTW:

Aangifte van de verrichtingen van de maand juni of van het 2e kwartaal.  Dit uitstel geldt niet voor de betaling van de verschuldigde btw.

 

15 augustus

Bedrijfsvoorheffing:

Maandaangevers : aangifte juli verzenden en betalen

 

20 augustus

BTW:

Maandaangevers :  aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van juli betalen.

Kwartaalaangevers :  1e voorschot van het  3e kwartaal betalen.

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen + eventueel intrastat-aangifte

05 september

RSZ:

Voorschotten betalen

 

10 september

Zomerfaciliteiten BTW:

Aangifte van de verrichtingen van de maand juli.  Dit uitstel geldt niet voor de betaling van de verschuldigde btw.

 

15 september

Bedrijfsvoorheffing:

Maandaangevers : aangifte augustus verzenden en betalen

 

20 september

BTW:

Maandaangevers :  aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van augustus betalen.

Kwartaalaangevers :  2e voorschot van het  3e kwartaal betalen.

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen + eventueel intrastat-aangifte

 

28 september

Vennootschapsbelasting:

Aangifte vennootschapsbelasting voor ondernemingen die afsluiten per 31/12.

 

30 september

Andere:

Betaling sociale bijdrage zelfstandigen 3e kwartaal

BTW:

Indienen verzoek om teruggave btw betaald in voorgaand jaar in andere lidstaat van de Europese Unie.

05 oktober

RSZ:

Voorschotten betalen

 

10 oktober

Voorafbetalingen:

3e voorafbetaling belastingen

 

15 oktober

Bedrijfsvoorheffing:

Kwartaalaangevers : aangifte 3e kwartaal verzenden en betalen

Maandaangevers : aangifte september verzenden en betalen

 

20 oktober

BTW:

Btw aangifte maand september of het 3e kwartaal

Maandaangevers :  aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van september betalen.

Kwartaalaangevers :  aangifte en verschuldigde btw voor de verrichtingen van de het 3e kwartaal betalen.

Maand- of kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen + eventueel intrastat-aangifte

 

31 oktober

RSZ:

saldo 3e kwartaal betalen.

05 november

RSZ:

Voorschotten betalen

 

15 november

Bedrijfsvoorheffing:

Maandaangevers : aangifte oktober verzenden en betalen

 

20 november

BTW:

Maandaangevers :  aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van oktober betalen.

Kwartaalaangevers :  1e voorschot van het  4e kwartaal betalen.

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen + eventueel intrastat-aangifte

05 december

RSZ:

Voorschotten betalen

 

15 december

Bedrijfsvoorheffing:

Maandaangevers : aangifte november verzenden en betalen

Kwartaalaangevers : voorschot 4e kwartaal (maanden oktober en november)  verzenden en betalen

 

BTW:

Aanvraag vrijstellingsregeling btw indienen.

Bij de aanvraag omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van omzet van het vierde kwartaal.

 

20 december

BTW:

Maandaangevers : aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen.

Voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting verschuldigd over de handelingen van 1 tot 20 december of het bedrag verschuldigd voor november

Kwartaalaangevers :  2e voorschot van het  4e kwartaal betalen.

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen + eventueel intrastat-aangifte

Voorafbetalingen:

4e voorafbetaling belastingen

 

23 december

Bedrijfsvoorheffing:

Vennootschappen die in voorgaand jaar meer dan EUR 2.500.000,00 bedrijfsvoorheffing hebben ingehouden : betaling van de gedurende eerste 15 dagen van december ingehouden bedrijfsvoorheffing.

 

31 december

RSZ:

saldo 4e kwartaal betalen.

Andere:

Betaling sociale bijdrage zelfstandigen 4e kwartaal