Enter your keyword

Startersbegeleiding

STARTERSBEGELEIDING

Als startende zelfstandige of toekomstig beoefenaar van een vrij beroep weet u graag waaraan u begint. Ongetwijfeld bent u niet uitsluitend geïnteresseerd in de diverse administratieve verplichtingen die u te wachten staan. U wil ook vooraf een inschatting maken van uw kansen op succes. Bij Boekhoudkantoor Borghgraef Mark bvba krijgt u begeleiding op beide terreinen.

In de eerste plaats assisteren wij u bij de administratieve verplichtingen die u als ondernemer te wachten staan. Van uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en de activatie van uw btw-nummer tot de keuze van een sociaal verzekeringsfonds.

Vervolgens krijgt u als starter concreet advies op maat van uw activiteiten. Dat vertaalt zich onder meer in een financieel plan met een raming van de toekomstige inkomsten en uitgaven. De omvang van btw- en RSZ-voorschotten wordt daarop afgestemd en bijgestuurd indien nodig.