Enter your keyword

Fiscale optimalisatie

FISCALE OPTIMALISATIE

De toenemende belastingdruk betekent een uitdaging voor elke ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep. Fiscale optimalisatie op het vlak van zowel directe als indirecte belastingen is dan ook aan de orde. Van uw boekhouder verwacht u niets minder dan algemeen fiscaal advies op maat.

Bij Boekhoudkantoor Borghgraef Mark bvba gaan we samen met u op zoek naar de meest gunstige fiscale oplossingen. Niemand wenst immers onderworpen te worden aan een verstikkende belastingdruk. Daarom bekijken we hoe uw fiscale verplichtingen binnen de uitgezette wettelijke krijtlijnen geoptimaliseerd kunnen worden.

Weet dat u bij Boekhoudkantoor Borghgraef Mark bvba ook geniet van bijstand bij het opstellen en indienen van fiscale aangiftes van vennootschapsbelasting, personenbelasting, belasting van niet-inwoners, enz. U kan eveneens rekenen op vertegenwoordiging bij fiscale controles, acquisities en rulingprocedures.