Enter your keyword

Boekhoudkundige automatisering

BOEKHOUDIKUNDIGE AUTOMATISERING

Elke sector die meegaat met zijn tijd omarmt de vernieuwingen die door technologie mogelijk worden gemaakt. Als onderdeel van deze vooruitgangsgolf winnen administratieve en boekhoudkundige IT-toepassingen aan terrein. Deze pakketten vormen een belangrijk onderdeel in de digitalisering van uw boekhouding.

Ook Boekhoudkantoor Borghgraef Mark bvba stapt mee in deze digitale evolutie. Zo werken we met softwarepakketten die u, als zelfstandig ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep, toelaten bepaalde boekhoudkundige stukken zelf in te lezen en te verwerken. Denk maar aan facturen, kasboeken en bankafschriften.

Een belangrijk voordeel van deze toepassing is het effect op de eindfactuur. Doordat u bepaalde taken van ons overneemt, zal de kostprijs een flinke duik nemen. Wat niet wegneemt dat u nog steeds bij ons terecht kan voor boekhoudkundig advies en dienstverlening.