Enter your keyword

Author: Mark Borghgraef

Btw in de zorgsector vanaf 01/01/2022

Naar aanleiding van de circulaire 2021/C/114 d.d. 20/12/2021 zal de btw vrijstelling voor bepaalde (para)medische beroepen grondig worden gewijzigd.  Vanaf 01 januari 2022 zijn alle vormen van medische verzorging zonder therapeutisch doel onderworpen aan btw, ook als ze verstrekt worden door een gereglementeerde medische of paramedische beroepsbeoefenaar. Enkel therapeutische behandelingen en ingrepen blijven nog van… Read more

Dwingende bepalingen inzake nieuw WVV vanaf 01/01/2020

Overzicht van een aantal dwingende bepalingen inzake het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV): Vermeld correcte vennootschapsvorm (bijvoorbeeld: BVBA wordt BV) op alle officiële documenten zoals facturen, briefpapier, email, … en alle vormen van herkenbaarheid van de vennootschap zoals reclame, website, stempels, …Voor BV wordt het begrip “zaakvoerder” gewijzigd naar “bestuurder”. Nieuwe regels bij elke… Read more