Enter your keyword

Author: Mark Borghgraef

Pro-Deodiensten tegen 21 % vanaf 01/04/2017 (inwerkingtreding uitgesteld naar 01/09/2017)

In een arrest van het Hof van Justitie van 28 juli 2016 werd beslist om de pro Deodiensten die door advocaten in het kader van de tweedelijnsbijstand worden verstrekt alsook de door de gerechtsdeurwaarders verrichte pro Deodiensten in het kader van de rechtsbijstand, met ingang van 01 april 2017 te onderwerpen aan het btw-tarief van… Read more